cart
cart

Nepalese person holding a steel mug
September 30, 2020

Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht. En toch is het voor ongeveer 1 op de 10 mensen niet mogelijk thuis een glas onder een kraan te houden. Zij spenderen een aantal uur per dag om water te halen dat ze kunnen gebruiken om te drinken, koken en wassen. De tijd die ze besteden aan water halen, gaat ten koste van tijd voor school of werk.

Het goede nieuws? Dit is snel aan het veranderen. Met dank aan lokale changemakers, ngo’s en… jou. Want als je een Dopper koopt, steun je ook meteen schoon drinkwater-projecten in Nepal.

Watercrisis in Nepal

Voordat we je vertellen hoe jouw Dopper bijdraagt aan de oplossing voor deze uitdaging (whoop whoop), eerst nog even het probleem in het kort. Nepal huist een van de grootste zoetwaterreservoirs ter wereld: de Himalaya. Echter, door gebrek aan goede infrastructuur hebben 3,5 miljoen mensen in Nepal geen toegang tot basisvoorzieningen rondom water.

Degenen die wel toegang hebben, moeten het vaak doen met water van slechte kwaliteit waardoor watergerelateerde ziektes een veelvoorkomend probleem zijn. Want alhoewel de Himalaya een zeer zuivere waterbron is, wordt het water onderweg naar beneden flink vervuild.

Hoe Dopper betrokken raakte

Schoon water is altijd onderdeel geweest van de essentie van Dopper, zowel in de oceanen als uit de kraan. In 2009 richtte Merijn Everaarts Dopper op om de plasticvervuiling in onze oceanen aan te pakken. Maar hij begreep ook al gauw dat een herbruikbare fles om kraanwater uit te drinken geen oplossing is voor de 785 miljoen mensen (dat is dus bijna 1 op de 10) die geen toegang hebben tot schoon drinkwater uit de kraan. Vandaar dat Dopper vanaf het allereerste begin investeert in schoon drinkwater-projecten in Nepal.

People on a Nepalese hill with a Dutch flag

Afgelegen gebieden bereiken

Hoe hebben we het voor elkaar gekregen om al 30.000 Nepalezen te bereiken met drinkwaterprojecten? En er daar tot en met 2022 nog eens 150.000 bij op te tellen? Dat lukt alleen dankzij onze langdurige samenwerking met twee ontzettend impactvolle organisaties: de Nederlandse ngo Simavi en de in Kathmandu gevestigde sociale onderneming SmartPaani.

Simavi werkt wereldwijd aan een gezond leven voor iedereen. Uiteraard is toegang tot schoon drinkwater daar onderdeel van. Samen met Simavi werken we met hun lokale partners in Nepal om afgelegen gebieden aan te sluiten op schoon drinkwater en de mensen daar te onderwijzen over het gebruik ervan. Op dit moment helpen we Simavi’s Kapilvastu-programma te financieren waarbij schoon drinkwaterpunten en toiletten worden gebouwd. En dat is nog maar het begin!

Regenwater opvangen

Waar we met onze investering in Simavi mensen in afgelegen gebieden bereiken, heeft onze samenwerking met SmartPaani impact op mensen in de lagere- en middenklasse in heel Nepal. Zowel in de stad, als op het platteland. SmartPaani bestaat uit ervaren ingenieurs, onderzoekers en ondernemers die samen streven naar het oplossen van (drink)watergerelateerde problemen in Nepal. Heel cool.

Het is precies het soort sociale onderneming waar Dopper in gelooft: een lokaal initiatief dat bereid is de gaten in het systeem op te vullen. Dopper heeft daarom gekozen om met SmartPaani samen te werken als co-ondernemers. Klinkt chique, maar is eigenlijk heel simpel. Het houdt in dat we SmartPaani niet alleen financieel steunen (bijvoorbeeld door te investeren in installaties die regenwater opvangen én filteren), maar ook meewerken aan de ontwikkeling en marketing van producten, zoals een betaalbaar waterfilter. Producten die impact maken.

De impact met eigen ogen zien

Niet geheel verrassend zijn het juist deze projecten die het Dopper-team hier in Nederland zo sterk motiveren elke dag weer aan de slag te gaan. Nóg meer, toen we met onze eigen ogen zagen welke impact de projecten maken. Want dat is precies wat we in februari 2020 deden, toen we met het gehele team een educatieve reis maakten naar Nepal.

People in Nepal

Het was een bijzondere kans om van de lokale gemeenschap te horen over hun dagelijkse uitdagingen rondom water en hygiëne. Om van dichtbij te zien hoe het is om geen toegang te hebben tot schoon drinkwater. We begrijpen nu beter dan ooit wat ons werk kan betekenen. En hoe we, samen met lokale changemakers en een wereldwijde gemeenschap van Dopper-gebruikers (jij dus!), een golf van verandering teweeg kunnen brengen.

Eenmaal terug in Nederland zijn we zekerder van onze zaak dan ooit. We zijn er klaar voor om een nog grotere impact te maken, nu we hebben gezien hoezeer schoon drinkwater levens kan veranderen.

Onze missie