cart
cartOns retouradres is:

Dopper p/a MEO Haarlem,
Oudeweg 115,
2031 CC Haarlem

Download retourformulier hier.

Niet tevreden met je product?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Hoe herroepingsrecht uitoefenen?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Het makkelijkste is om het Europese modelformulier voor herroeping in te vullen, te printen en aan ons op te sturen, Maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres is:

Dopper p/a MEO Haarlem,
Oudeweg 115,
2031 CC Haarlem

Download retourformulier hier.

Let op: het product mag niet zijn gebruikt en moet worden geretourneerd in de zo oorspronkelijk mogelijke staat waarin dit is ontvangen. Gebruik voor het retourneren bij voorkeur de originele verpakking om schade tijdens de verzending te voorkomen.

Natuurlijk begrijpen we dat je het product uit de verpakking haalt om te kijken of het voldoet aan je verwachtingen. Ontstaat er onnodige schade aan het product, dan kunnen wij deze waardevermindering bij je in rekening brengen. Dat geldt ook voor een ongefrankeerde retourzending. Ook die kosten kunnen wij bij u in rekening brengen. Als we kosten in rekening brengen betekent dit dat je je oorspronkelijke aankoopbedrag niet volledig van ons teruggestort krijgt.

Let op: Gepersonaliseerde flessen kunnen niet worden geretourneerd.

De liefde tussen jou en je Dopper product is voor het leven, maar er kan altijd wat gebeuren. Natuurlijk wil je weten wat je rechten zijn in zo'n geval. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wij hanteren een ruimhartig garantiebeleid: je hebt 5 jaar garantie bij normaal gebruik van je Dopper product.

Met 'normaal gebruik' bedoelen wij:

Heb je jouw Dopper product via een officieel Dopper verkooppunt gekocht dan kun je bij een probleem met het product ook contact opnemen met dit verkooppunt. Maar je kunt bij vragen of onduidelijkheden (ook buiten de garantietermijn) altijd contact met onze serviceafdeling opnemen via het Help Center. Wij kunnen zieke Dopper producten in een mum van tijd weer oplappen met de juiste behandeling.

Heb je een klacht over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via info@dopper.com. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.